ഷാൻ‌ഡോംഗ് കെരുയി കെമിക്കൽസ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്
ഫോൺ:  + 86-531-8318 0881
ഫാക്സ്:  + 86-531-8235 0881
ഇ-മെയിൽ: export@keruichemical.com
ചേർക്കുക: 1711 #, കെട്ടിടം 6, ലിങ്‌യു, ഗുയി ജിഞ്ചി, ലുനെങ് ലിങ്‌സിയു സിറ്റി, ഷിസോംഗ് ജില്ല, ജിനാൻ സിറ്റി, ചൈന